Cenník

Spoločnosť CARE s.r.o má uzatvorené zmluvy so všetkými  zdravotnými poisťovňami.

Cenník výkonov, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa a nadštandartné výkony, nájdete v čakárni pri vstupe do ambulancie.