Gynekologická ambulancia I. Poliklinika Šamorín, Hlavná ul. 5

LEKÁRI
MUDr. Ľudovít Janek – pracuje len na objednanie 0905 529 631
MUDr.  Dominika Valúchová
MUDr. Barbara Spodniaková

ZDRAVOTNÁ SESTRA
Mgr. Silvia Bitterová – 0948 133 177

Odbery
od 7:30 do 8:00 hod., od 11:00 do 12:00 objednaní pacienti

Obed: od 12:30 do 13:00 hod.

Gynekologická ambulancia II. Poliklinika Šamorín, Hlavná ul. 5

LEKÁR
MUDr. Monika Sojáková, PhD.

ZDRAVOTNÁ SESTRA
Monika Lukácsová  – 0948 088 990

OZNAM
na UZV /3D/ vyšetrenie sa môžete objednať v pondelok – stredu – piatok  na tel. čísle 0948 088 990

Odbery
od 7:30 do 8:00 hod., od 11:00 do 12:00