MUDr. Barbara Spodniaková

(rod. Lamprechtová)

Štúdium

2000 – 2006 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1/2004 – 6/2004 Faculté de la Medecine, Université Catholique de Lille, France

7/2004 Stáž na ortopedickej klinike v Rige, Lotyšsko, program EFMSA

Odborná prax

8/2006 – 10/2009 lekár v predatestačnej príprave: Gynekologicko – porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

2/2008 Porto, Lisabon: Exchange program and annual meeting, XXth European Congress of Obstetrics and Gynaecology

11/2009 – 11/2011 lekár v predatestačnej príprave: gynekologicko – pôrodnícka klinika LFUK a UNB

29.11.2012 špecializačná skúška v odbore gynekológia-pôrodníctvo

11/2011 – 4/2012 lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo, gynekologicko – pôrodnícka klinika LFUK a UNB

5/2012 II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB Gynekologická ambulancia CARE s.r.o.

Senecká 4, 931 01 Šamorín