MUDr. Monika Sojáková, PhD.

Vzdelanie

1999: ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava

Postgraduálne vzdelanie

2002: špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého stupňa

2002: certifikát na vykonávanie ultrazvukových vyšetrení v odbore gynekológia a pôrodníctvo

2003: ukončenie doktorandského štúdia na LF UK, Bratislava a vykonanie dizertačnej skúšky

2003: odborná stáž (research fellow), Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA

2009: špecializácia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

2010: špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo

2011: školenie v kolposkopii

2011: kurz integrovanej kolposkopie pre pokročilých, Čilistov, Slovensko

2011: kurz sonomammodiagnostiky, Piešťany, Slovensko

2011: kurz 3D/4D v gynekológii a pôrodníctve, Piešťany, Slovensko

2011: V.I.S.U.S. certifikovaný kurz 3D ultrasonografie v gynekológii a pôrodníctve, Lučivná, Slovensko

2012: certifikovaný kurz Dopplerovské hodnotenie prietokov vo fetálnych a placentárnych cievach, Prenatálna starostlivosť o viacpočetné tehotenstvo, Brno, Česká republika

Osvedčenia o odbornosti

1999: MUDr., lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

2002: špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého stupňa

2003: Ph.D.

2010: špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Lekárska prax

1999-2010: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN, Bratislava

2003: odborná stáž, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA

2010: gynekologická ambulancia CARE, s.r.o.

Odborné jazykové skúšky

2001: anglický jazyk

Senecká 4, 931 01 Šamorín